Z800Thailand.com ข้อมูล สเปค รีวิว ราคา ซื้อขาย ของแต่ง Kawasaki Z800

Tech Exchange => DIY : Do It Yourself => ข้อความที่เริ่มโดย: Z-class naked bike ที่ 25 ก.ย. 2013, 14:22 น.

หัวข้อ: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: Z-class naked bike ที่ 25 ก.ย. 2013, 14:22 น.
มีใครที่ได้รถมาแล้ว คิดจะทำ สวิตซ์ปิด เปิด ไฟหน้าบ้างครับ เพราะเห็นติดค้างตลอด ทั้งที่กลางวันไม่จำเป็นเพื่อยืดอายุการใช้งาน ให้เหลือไว้แค่ไฟหลี่ อ่ะครับ แล้วผิดกฎหมายมั้ยถ้าจะทำ ไฟขอทางล่ะจะติดป่าว ถ้าทำสวิตซ์ตัวนี้ ?????

  รบกวนท่านประทาน และผู้รู้ใขข้อข้องใจ นิดนุง ครับ :question:

  นี่ขนาดยังไม่ได้รถนะ ปัญหา 108 ถ้าได้มาแล้วมีหวังเพิ่มอีก 1009 :sweat:

    ขอบพระคุณมากมายครับท่าน
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: NuJent ที่ 25 ก.ย. 2013, 15:07 น.
ไฟหน้าตามกฏหมายเค้าให้เปิดไว้ไม่ใช่หราคะ :question:

ส่วนไฟขอทางมีติดมากับรถอยู่แล้วด้วยนะคะ :D

อันนี้ตอบตามที่รู้นะคะ...ถ้าไม่ใช่ก้อขออภัย..รอผู้รู้มาตอบต่อละกันนะคะ :P
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: เลิกแล้วจ้า ที่ 25 ก.ย. 2013, 15:11 น.
ไฟหน้าตามกฏหมายเค้าให้เปิดไว้ไม่ใช่หราคะ :question:

ส่วนไฟขอทางมีติดมากับรถอยู่แล้วด้วยนะคะ :D

อันนี้ตอบตามที่รู้นะคะ...ถ้าไม่ใช่ก้อขออภัย..รอผู้รู้มาตอบต่อละกันนะคะ :P

ไม่มีเป็นกฎหมาย เป็นแค่การ รณรงค์ครับ
หรือเผื่อใครเจอ กฎหมายที่ว่า ก็เอามาแชร์ กันหน่อยครับ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีเป็นตัวกฎหมายครับ หรือ ผมลืมก็ไม่รู้
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: Highwind ที่ 25 ก.ย. 2013, 15:11 น.
ผมว่าเปิดไว้ดีแล้วครับ รถอย่างเราๆ มาเร็วไปเร็ว บางทีรถคันอื่นไม่ทันสังเกตเห็น อาจจะปาดหน้าไม่รู้ตัว อันตรายมากครับ
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: zaravak ที่ 25 ก.ย. 2013, 15:31 น.
เปิดไว้ดีแล้วครับ ทั่วโลกเค้าก็เปิดไว้ พี่ไทยเพิ่งมาทำตามสัก 10ปี ที่ผ่านมา
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: NuJent ที่ 25 ก.ย. 2013, 15:36 น.
ไฟหน้าตามกฏหมายเค้าให้เปิดไว้ไม่ใช่หราคะ :question:

ส่วนไฟขอทางมีติดมากับรถอยู่แล้วด้วยนะคะ :D

อันนี้ตอบตามที่รู้นะคะ...ถ้าไม่ใช่ก้อขออภัย..รอผู้รู้มาตอบต่อละกันนะคะ :P

ไม่มีเป็นกฎหมาย เป็นแค่การ รณรงค์ครับ
หรือเผื่อใครเจอ กฎหมายที่ว่า ก็เอามาแชร์ กันหน่อยครับ แต่ที่แน่ๆ ไม่มีเป็นตัวกฎหมายครับ หรือ ผมลืมก็ไม่รู้

ก้อไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันคะ...แต่พอไม่เปิดเจอด่านตำรวจเรียกก้อเห็นชอบบอกว่าไฟหน้าไม่เปิดรู้ไหมว่าต้องเปิด...แล้วก้อเขียนใบสั่งเสีย 100 บาท แล้วพอดีไปเจอข้อความอันนี้มาก้อไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้าไปอยู่ในกฏหมายเมื่อไหร่ :question: :secret-laugh: ;D :sweat:

http://streaming.yamaha-motor.co.th/serviceNewsService/1_20121109093658329.pdf
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: เลิกแล้วจ้า ที่ 25 ก.ย. 2013, 16:56 น.
                                                       กฎกระทรวง                                                                             ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗)                                                           ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒[๑]                                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้             ข้อ ๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘) ของข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒“(๘) ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดพลังงานพร้อมสวิตช์ที่เมื่อเครื่องกำเนิดพลังงานทำงานโคมไฟแสงพุ่งไกลตาม (๑) (ก) หรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำตาม (๑) (ข) ต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟท้าย”              ข้อ ๒  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ผลิตก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และยังมิได้จดทะเบียน ให้ใช้กฎกระทรวงนี้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป                                                                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗                                                                                                       นิกร  จำนง                                                                                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน                                                                                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   ***หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ขับรถคันอื่นไม่สามารถมองเห็นรถจักรยานยนต์ได้โดยง่าย  ดังนั้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุดังกล่าว สมควรกำหนดให้รถจักรยานยนต์ที่นำมาจดทะเบียนต้องมีระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดพลังงานพร้อมสวิตช์ที่เมื่อเครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟท้าย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: Z-class naked bike ที่ 25 ก.ย. 2013, 17:12 น.
เข้าใจแล้วนะ ไอ้ดิน เอ้ย (ตัวเอง) 5555 พับใส่ถุงขยะแระความคิดสวนกระแส :'( :sweat:
 
ขอบคุณครับ ที่ชี้แนะ
หัวข้อ: Re: ถามเรื่องไฟหน้า z800
เริ่มหัวข้อโดย: backawer ที่ 25 ธ.ค. 2014, 22:05 น.
ผมทำให้เพื่อนไปคับนึงคับ เปิด-ปิด ไฟหน้าตามต้องการได้เลย ไม่มีการตัดต่อใดๆ